Căutare:

 


 

 

Calendarul olimpiadelor si concursurilor 2016-2017

 

Decizia ICCJ nr. 32/2016 prin care Înalta Curte de Casație și Justiție admite sesizarea privind efectuarea orelor de educație fizică în învățământul primar

 

Hotărârea nr. 31/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 

Model fișă de evaluare în cadrul activităților prevăzute în Metodologia de mobilitate a personalului didactic 2017 - 2018 pentru județul Timiș

 

Model de cerere pentru reducerea normei didactice cu două ore pentru anul școlar 2017 - 2018

 

METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

 

Hotărârea de Guvern HG 28/2017, privind zilele de 23 și 24 ianuarie 2017

 

OMENCS 6.161/2016 ref. Metolodogie gradatie merit

 

Structură an școlar 2016 - 2017

Legea 1/2011 - Legea educației actualizată - ianuarie 2017

Codul muncii - actualizat ianuarie 2017

 

   

Copyright © 2007-2017 S.C. KYO INC S.R.L. | Toate drepturile rezervate.