Căutare:

 

Mesaj 5 iunie 2016

 

 

Adresa MENCS- zile libere Pasti

 

 

GUVERNUL CIOLOȘ DEMAREAZĂ „MAREA REFORMĂ”

ÎN SISTEMUL DE SALARIZARE,

FĂCÂND NEDREPTĂȚI ŞI GENERÂND TENSIUNI ÎNTRE SALARIAȚI

 

           

Mult așteptata lege de salarizare în sistemul bugetar, pe care Guvernul tehnocrat condus de Prim - ministrul Dacian Julien Cioloșse angajase că o va finaliza până la data de 5 februarie 2016, se dovedește a fi o normă inechitabilă.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, analizând proiectul Ordonanței de urgență privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care urmează a fi adoptat în cel mai scurt timp, a constatat că acesta nu rezolvă marile discrepanțe în salarizarea personalului bugetar pe care le-am sesizat în numeroase rânduri, atât guvernului actual, dar și celor  care l-au precedat!

 

Mai mult, din grilele de salarizare propuse de Guvernul Cioloș, se constată că pentru anumite categorii de cadre didactice și pentru personalul didactic auxiliar,salariile propuse sunt mai mici decât cele actuale cu:

-           7% pentru educatoarele și învățătorii debutanți, categorii care vor fi salarizate la nivelul salariului minim brut pe economie;

-           până la 29% pentru învățătoriiși educatoarelecu studii medii;

-          6% pentru profesorii debutanți;

-          6% pentru informatician IA;

-          6% pentru administrator financiar gradul I.

 

Este adevărat că prin acest proiect de O.U. se propune reducerea numărului tranșelor de vechime, o creștere a salariilor pentru anumite categorii de profesori, dar și că unele rămân la nivelul actual.

 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ nu poate fi de acord cu salariile propuse pentru învățătorii și educatoarele cu studii medii care riscă să rămână la același nivel pentru o perioadă nedefinit de mare, din cauza modului în care este concepută grila.

De asemenea, salariile umilitoare propuse pentru debutanți sunt “un îndemn” pentru tinerii performanți să fugă de învățământ.

 

Cei peste 178.000 de salariați din învățământul preuniversitar, membri de sindicat ai organizațiilor afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, nu acceptă o astfel de lege de salarizare!

 

Încă de la începutul acestui an am adus la cunoștințaGuvernului României principalele nemulțumiri ale personalului din sistem, una dintre marile probleme ale sistemului și salariaților fiind tocmai cea a SALARIZĂRII UMILITOARE a personalului, în raport cu alte categorii de bugetari. Am informat în mod public că,după majorarea salarială de aproximativ 25% din anul 2015, salariul unui profesor debutant este de  cca.1100 de lei net, iar al unui profesor la final de carieră este de  aproximativ 2400 lei.

Dacă un salariu de 1100 lei net- al unui profesor debutant- este mult prea mare și Guvernul Cioloș a înțeles că trebuie să îl reducă cu 6%, iar un învățător debutant trebuie să primească salariul minim pe economie, FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT  CERE CA ACTUALUL GUVERN SĂ-ȘIDEA DEMISIA DE ONOARE!

Un guvern care propune o astfelde grilă pentru salariile cadrelor didactice, care nu a investit fonduri în dezvoltarea sistemului educațional, pentru modernizarea bazei didactice a unităților de învățământ, mai ales a celor din mediul rural, pentru a oferi șanse egale la un învățământ de calitate pentru toți elevii, trebuie să plece!

 

În aceste condiții, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, vor recurge la toate formele de luptă sindicală, prima acțiune urmând a se desfășura în zilele de 18 și 19 aprilie, în intervalul orar 15.00-17.00, când vor picheta sediul Guvernului României.

 

 

 

 

Președinte,

Simion Hancescu

 

 

București,12.04.2016

 

 

      

Planul de activități al FSLI pentru anul 2016

 

1.     Susţinerea la legea salarizării unitare, prin intermediul C.S.D.R. care va participa -conform Memorandumului Guvernului României -la elaborarea proiectului legii salarizării, a următoarelor principii:

-stabilirea salariului de bază pentru funcția de profesor debutant cu studii superioare în învățământul preuniversitar la nivelul a 2,5 salarii minime brute pe economie;

- stabilirea salariului de bază pentru funcția de învățător, educatoare debutant cu studii medii în învățământul preuniversitar la nivelul a 2 salarii minime brute pe economie;

-numărul tranșelor de vechime în învățământ să fie la fel cu cel din alte sectoare bugetare;

- raportul între salariul de încadrare maxim și salariul debutantului să fie 2,5:1;

2.     Finalizarea demersului F.S.L.I. referitor la debirocratizarea sistemului de învățământ preuniversitar, astfel încât numărul comisiilor care funcționează la nivelul unităților să fie de maximum 7.

3.     Încheierea unor acorduri cu partidele politice parlamentare,în vederea adoptării în Parlament a următoarelor acte normative:

-  pensionarea personalului didactic, la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislaţia în vigoare, dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani bărbaţii;

­- învestireapersonalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control dinînvăţământul preuniversitar cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în limita competențelor stabiliteprin lege;

-modificarea Legii nr.1/2011, în sensul ca gestionarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ preuniversitar să fie făcută de M.E.N.C.S.-inspectorate şcolare-unităţi de învăţământ, urmând ca Primarul să rămână ordonator principal de credite pentru cheltuielile materiale.

4.    Lansarea, în martie 2016, a OFERTEI DE FORMARE A F.S.L.I., atât cu sprijinul organizaţiilor afiliate, cât şi on-line, folosind reţelele de socializare;

5.    Derularea cursurilor de formare autorizate de M.E.N.C.S. în cadrul Centrelor Regionale de formare, precum şi sprijinirea infiinţării de noi Centre de Formare judeţene (Argeş, Neamţ);

6.    Organizarea Conferinţei finale a proiectului VS/2015/0030 „Social Partners Promoting Decent Workplaces in the Education Sector for a Healthier Working Life” – “Partenerii sociali promovează locuri de muncă decente în sectorul educaţie pentru o viaţă profesională mai sănătoasa”, 9 – 10 iunie 2016, Bucureşti;

7.   Acreditarea a încă 2 cursuri care au fost solicitate de organizaţiile afiliate în anul 2015, respectiv:

       i.       Achiziţii publice şi proceduri contabile (pentru contabili, administratori şi directori de şcoli);

      ii.       Secretariat şi arhivare (pentru personalul didactic auxiliar).

8.Depunerea pentru finanţare a unei serii de proiecte, în funcţie de liniile de finanţare care se vor deschide, probabil, din martie 2016;

  9.Organizarea unor dezbateri sub egida „Dezbateri Naționale pentru Educației și Cercetare – România educată”, acțiune lansată de Administrația Prezidențială:

1)                      Resursa umană în învățământ- componentă cheie de care depinde calitatea procesului instructiv – educativ;

2)                      Reformarea programelor școlare- șansa salvării învățământului românesc.

 

INFORMARE

 

Astăzi, 19 ianuarie 2016, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a avut loc o întâlnire a grupului de lucru care să elaboreze proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. La întâlnire au participat reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi ai ministerelor din sectorul public nominalizate în grupul de lucru-M.Muncii; M.D.R.A.P.; Ministerul Economiei; M.F.P. şi M.J..Din partea Ministerului Muncii a participat conducerea acestui minister, în frunte cu doamna ministru Claudea-Ana Costea.

În cadrul întâlnirii s-au discutat lucruri generale şi modalitatea de lucru pentru elaborarea acestui proiect de lege.Până în data de 5 februarie a.c. urmează ca ministerele să întocmească şi să prezinte la M.Muncii principalele  lacune identificate în Legea 284/2010, pentru că pe această lege se intenţionează să se lucreze.Proiectul la care s-a lucrat anul trecut va fi abandonat.Ministerul Educaţei este programat la discuţii în data de 25 ianuarie.

Grila de salarizare  va fi întocmită de grupul de lucru constituit la M. Muncii.Din păcate, prea multe speranţe nu trebuie să ne punem, având în vedere că, aşa cum au afirmat reprezentanţii MFP, până în anul 2019 salariile în sectorul public vor creşte , în medie, cu 12!, adică o creştere apropiată de rata inflaţiei.Nu a fost clar dacă se vor lua în calcul şi criterii de performanţă la stabilirea salariilor şi cred că ar fi prea mult, dacă ne gândim ce creşteri salariale se preconizează.

Aşa cum stau lucrurile, o creştere salarială  apropiată de cea obţinută în anul 2015 este în acest moment un obiectiv iluzoriu.În aceste condiţii, nu ştiu ce lege a salarizării se poate face.

 

Cu respect,

 

PREȘEDINTE,

Simion HANCESCU

 

Ordin nr. 4553 -  echivalare studii  

  Adresa MEN pentru solicitare precizari aplicare art. 262 alin. 4 din LEN

                  Adersă către ministrul educaţiei

             Adresă către MEN