Căutare:
 

    SIP Timiş are la origine Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar Lugoj, constituit prin Adunarea Generală din 12 februarie 1990 la care au participat 98 de salariaţi – personal didactic şi nedidactic din câteva unităţi de învăţământ ale municipiului de pe Timiş. Primul Birou Executiv pentru conducerea sindicatului era format din: prof. Maria Kiss – preşedinte, prof. Maria Bacău – vicepreşedinte şi maistrul instructor Ioan Anghel – secretar.

 

    În luna martie 1991 se deplasează la Bucureşti, ca reprezentanţi ai noului sindicat, Ioan Anghel şi Marian Uţă, pentru afilierea la o federaţie sindicală a învăţământului, hotărându-se după discuţiile de la sediul din Calea Victoriei asupra federaţiei SIPR (FEN), federaţie din care face parte şi în prezent, având o continuitate neîntreruptă, participând la toate acţiunile revendicative organizate de aceasta pentru drepturile personalului din învăţământ şi promovând permanent politica sindicală a acesteia în Banat.

 

    Cererea şi tabelul nominal cu membrii de sindicat, depuse la Judecătoria Lugoj în data de 3 iunie 1991, pentru dobândirea personalităţii juridice în baza Art.3 din Legea publicată la 6 februarie 1924, arată că noua organizaţie sindicală cuprindea la sfârşitul anului şcolar 1990-1991 un număr de 602 persoane.

 

    Sentinţa Civilă nr. 13/7 iunie 1991 a Judecătoriei Lugoj "admite cererea introdusă de Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. Nicolae Bălcescu, nr. 9, pentru înregistrarea acesteia ca persoană juridică".

 

    În perioada iunie 1991- mai 1994 au aderat la SIIP Lugoj organizaţiile sindicale din toate grădiniţele şi şcolile lugojene, precum şi cele din zona rurală limitrofă, iar funcţia de preşedinte a fost exercitată de către prof. Alexandru Ilie (oct. 1991- apr. 1992) şi prof. Mariana Opriş (apr. 1992 – mai 1994).

 

    citeste mai mult

 

Copyright © 2007-2021 S.C. KYO INC S.R.L. | Toate drepturile rezervate.