Căutare:

Hotărârea nr. 31/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

Model de cerere pentru reducerea normei didactice cu două ore pentru anul școlar 2017 - 2018

Hotărârea de Guvern HG 28/2017, privind zilele de 23 și 24 ianuarie 2017