Căutare:

 

STATUT

 
 
 
ARTICOLUL 1 – Această organizaţie sindicală se numeşte SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR TIMIŞ - S.I.P. TIMIS, constituit în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Carta Organizaţiei Internaţionale a Muncii, independent faţă de organele puterii de stat şi administraţiei, partide politice sau culte religioase.
 
 
ARTICOLUL 2 – Sediul S.I.P. TIMIŞ este în imobilul din municipiul Lugoj – str. Nicolae Bălcescu, nr.9 – jud. Timiş.
ARTICOLUL 3 – Pentru buna desfăşurare a activităţii sindicale în teritoriu, organul de conducere executivă al S.I.P. TIMIŞ poate decide schimbarea sediului la altă adresă în judeţul Timiş, cu respectarea legislaţiei în acest sens.
 

 

    Descarcă Statutul citeste mai mult

Copyright © 2007-2021 S.C. KYO INC S.R.L. | Toate drepturile rezervate.