Căutare:

 

STATUT

 
 

    

 
ARTICOLUL 4 – Folosirea tuturor formelor legale de activitate sindicală, pentru apărarea drepturilor prevăzute în Constituţie şi legislaţia în vigoare, pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă la nivel naţional şi ramură învăţământ.
Promovarea intereselor economice, sociale, profesionale şi cultural-sportive ale membrilor de sindicat.
ARTICOLUL 5 – Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între toate organizaţiile sindicale din unităţile de învăţământ la nivel judeţean şi cu organizaţii din alte judeţe.
ARTICOLUL 6 – Îmbunătăţirea condiţiilor generale şi specifice de activitate pentru toate categoriile de angajaţi în sistemul de învăţământ.
ARTICOLUL 7 – Susţinerea tuturor acţiunilor de pregătire şi perfectionare permanentă a personalului didactic, pentru realizarea performanţei în activitate şi a reformei învăţământului românesc.
ARTICOLUL 8 – Promovarea competenţei profesionale, susţinerea angajării şi menţinerii pe posturi(catedre) a personalului calificat pentru activitatea respectivă, conform criteriilor stabilite în acest sens.
ARTICOLUL 9 – Susţinerea tuturor activităţilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de instruire şi educare a preşcolarilor şi elevilor fără discriminare, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar.
ARTICOLUL 10 – Promovarea principiilor democratice în relaţiile dintre membrii S.I.P. TIMIŞ - persoane fizice sau organizaţii sindicale.

 

 

    Descarcă Statutul articolele anterioare articolele urmatoare

Copyright © 2007-2021 S.C. KYO INC S.R.L. | Toate drepturile rezervate.